AKÜMÜLATÖR DEPOZİTO BİLGİ SİSTEMİ HİZMETE GEÇMİŞTİR

AKÜMÜLATÖR DEPOZİTO BİLGİ SİSTEMİ HİZMETE GEÇMİŞTİR

 

Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi Hizmete Girmiştir

Piyasaya arz edilen akümülatörlerin kullanımları sonrasında ger kazanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmalarını içeren depozito sistemi uygulamalarına ilişkin idari ve teknik hususların yer aldığı '' Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar '' 29 Haziran 2020 tarihli ve 132858 sayılı Bakan oluru ile yayımlanmıştı.

Yapılan düzenleme ile akümülatör piyasaya sürenler (üreticileri/ithalatçıları) tarafından Bakanlığın Bilgi Sistemi üzerinden akümülatör depozito uygulama planı hazırlınıp sunulacağı, Bakanlıkça uygun bulunan plana sistem tarafından bir kod numarası verileceği ve uygulamaların onaylı plan doğrultusunda yürütüleceği bildirilmiştir.

 

Akümülatör depozito bilgi sistemi  

Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Kaynak