ORMAN KANUNUNUN 17/3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLER

6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda "kamu yararı ve zaruret olması" halinde;

ORMAN İZNİ