• DANIŞMANLIK

  HİZMETLERİ

 • ÇED

  RAPORU

 • TEHLİKELİ ATIK

  TAŞIMA LİSANSI

 • YATIRIM

  DANIŞMANLIĞI

 • ORMAN

  İZNİ

 • MADENCİLİK

  HİZMETLERİ

 • TOPRAK KORUMA

  PROJELERİ

  Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için
  Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım dışı kullanım izni alınması zorunlu hale getirilmiştir.
 • 02

  Ölçüm HİZMETLERİ

  Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan
  atık gazların ölçümünü içermektedir.Duyurular

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu "Çevre Görevlisi" eğitimlerine katılarak, yetki almış ve danışmanlık hizmetlerine başlamıştır.

ÇED Raporu

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreçtir.

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir.

Orman İZİNLERİ

Orman sayılan alanlarda yapılacak her türlü işlem için devletin gerekli birimlerinden alınması gereken belli başlı orman izinleri bulunmaktadır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkıyatı ve atıkların bertarafı ile ilgili tüm faaliyetler ve bu üretime yönelik tesislerin yapılmasını, sağlayan hizmetlerdir.

TOPRAK KORUMA PROJELERİ

Yürürlükteki Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi hazırlanması ve Tarım dışı kullanım izni alınması zorunlu hale getirilmiştir.

HARİTACILIK VE MİMARİ PROJE

Orman sayılan alanlarda yapılacak her türlü işlem için devletin gerekli birimlerinden alınması gereken belli başlı orman izinleri bulunmaktadır.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

"Tehlikeli maddeler", uygun şekilde kontrol edilmedikleri takdirde, insan sağlığı ve güvenliği, altyapı ve / veya ulaşım araçları için potansiyel tehlike arz eden tehlikeli özelliklere sahip malzemeler veya öğelerdir.