ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2020/22)

ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2020/22)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılarak, 2020/22 sayılı Genelge 03.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni Genelge ile atık ithalatı kotası %30 azaltılarak, %50’ye indirilmiştir. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle, 2020 yılının kalan kısmı için, firmaların Kapasite Raporlarında belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50’si oranında atık ithalatına müsaade edilecektir.