ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINIMI KILAVUZU

ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINIMI KILAVUZU

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖREL ATIK KILAVUZLARI 

1. Giriş 

2. Mevzuat

2.1 Geçmiş

2.2 Basel Sözleşmesi 

2.3 OECD Kararı 

2.4 1013/2006 sayılı Atıkların Taşınımı AB Tüzüğü, ATT

3.Müsade Edilen ve Edilmeyen Atık Taşınımları 

3.1Atıkların Bertaraf Amaçlı Taşınımı 3.1.1 Atıkların Bertaraf Amaçlı İthalatı

3.1.2 Atıkların Bertaraf Amaçlı İhracatı

3.2. Atıkların Geri Kazanım Amaçlı Taşınımı

3.2.1 Atıkların Geri Kazanım Amaçlı İthalatı 

3.2.2 Atıkların Geri Kazanım Amaçlı İhracatı

4. Prosedüre İlişkin Genel Çerçeve 

4.1 Ön Yazılı Bildirim ve Onay

4.2 Geri Kazanım Amaçlı Tehlikesiz Atıklara İlişkin Bilgi Şartları

5. Bildirim ve Taşıma Belgeleri

5.1 Evrakların Amacı

5.2 Formlar Nasıl Temin Edilir

5.3 Belgelerin Tamamlanmasına İlişkin Genel Şartlar

5.3.1 Bildirim Formunun Tamamlanmasına İlişkin Özel Talimatlar

5.3.2 Taşıma Formunun Tamamlanmasına İlişkin Özel Talimatlar

6. Bildirimle ilgili bilgi ve belgeler

7. Bildirim prosedürü

8. Taşıma Evrakına Yapılan İşlemler 

ATIKLARIN SINIRLAR ÖTESİ TAŞINIMI KILAVUZU