Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılacak Olan Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi Sıkça Sorulan Sorular

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılacak Olan Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi Sıkça Sorulan Sorular

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılacak Olan Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Çevre danışmanlık firmasında 5 yıldır çalışmaktayım. Bu sebeple “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” kapsamında verilecek olan “Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi” için ön başvuru yaparken A sınıfı tesis sorumlusu belgesine mi başvuru yapmam gerekir?
 • Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde, bir atıksu altyapı yönetimiyle yapılan protokole istinaden atıksu arıtma tesisinde bilfiil işletme ile görevlendirmeler dışında, yürütülen diğer görevler tebliğ kapsamında yer alan yıl tecrübelerinden sayılmamaktadır. Bakanlığımız tarafından yapılacak olan “Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi” için başvurularda her bir sınıf için belirli şartlar belirlenmiş olup bu şartlar “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”de yer almaktadır.
 1. Çalışmış olduğum atıksu arıtma tesisi B sınıfı tesis niteliği taşımaktadır. Atıksu arıtma tesislerindeki iş tecrübem farklı zamanlarda toplam 6 yıldır. A sınıfı tesis sorumlusu belgesi almam durumunda mevcutta sorumlu olduğum B sınıfında çalışmaya devam edebiliyor muyum?
 • Bakanlığımız tarafından yapılacak olan “Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi” için başvurularda her bir sınıf için belirli şartlar belirlenmiş olup bu şartlar “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ” de yer almaktadır. Farklı zamanlarda çalıştığınız toplam gün/yıl tecrübenize göre A sınıfı tesis sorumlu belgesine başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir sınıfa ait tesis sorumlusu belgesi olan personel eşdeğeri ya da alt kategoride yer alan sınıftaki bir tesiste görev yapabilmektedir.
 1. Başvuru ekranında başvurumu yaptıktan sonra herhangi bir onay maili, uyarı sekmesi ya da doğrulama bilgisi tarafıma ulaşmadı. Başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim? Ayrıca başvuru sırasında ek-1 için yanlış belge yükledim düzeltilmesi mümkün müdür?
 • 11-27 Eylül 2020 tarihleri arasında devam eden başvurular ön başvurulardır. Bu başvuruların amacı Bakanlığımız tarafından düzenlenecek eğitimlerin sayısı ve zamanları ile alakalı olarak yapılacak planlamalar içindir. Ön başvurularda herhangi bir onay maili uyarı sekmesi ya da doğrulama kodu tarafınıza iletilmemekle birlikte yapılmış olan başvurular Bakanlığımız personel ekranında eksiksiz olarak görünmektedir. Yanlış belge yüklenmesi durumunda tarafımıza mail yolu ile (sutoprak@csb.gov.tr) iletebilirsiniz.
 1. Kentsel atıksu arıtma tesisinde 3 yıldır çevre mühendisi olarak görev yapmaktayım ve Kentsel B sınıfı tesis sorumlusu belgesine başvurabiliyorum. Ancak iş durumuna göre aynı zamanda da endüstriyel tesis sorumlusu belgesi de almam mümkün müdür?
 • Birden fazla başvuru yapılabilmektedir. Bununla birlikte eğitimler ancak farklı zaman dilimlerinde alınabilecektir.
 1. Danışmanı olduğum fabrikada arıtma tesisi mevcut olup biyolojik, kimyasal, fiziksel arıtım yapılmaktadır. Günlük debisi 100 m3/gün ‘dur. Alıcı ortama deşarj yoktur arıtılan su sisteme geri devir daim yapılmaktadır. Alıcı ortama deşarjı olmayan, sistemde geri devir daim yapan arıtma tesisleri bu tebliğ kapsamında mı değerlendirilecektir.?

Atıksu konulu çevre iznine tabi olup, faaliyetleri sonucunda oluşan atıksularını arıtarak alıcı ortama deşarj eden atıksu üreticileri ile mansabı alıcı ortam olan ve arıtılmış atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan işletmeler söz konusu tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, her türlü faaliyet sonucunda oluşan atıksularını doğrudan veya bir ön arıtma marifeti ile mevzuatta tanımlanan atıksu altyapı yönetiminin kanalizasyon/kollektör hattına bağlayanlar ile mansabı atıksu altyapı yönetiminin kanalizasyon/kollektör hattı olan ve arıtılmış atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan işletmeler ise bu tebliğ kapsamında değerlendirilmemektedir.

 1. 2004-2006 yılları arasında atıksu arıtma tesisinde çevre mühendisi olarak görev yaptım ancak SGK bilgilerimde o yıllarda atıksu arıtma tesisi olarak giriş gözükmüyordu bu yüzden de yüklemiş olduğum SGK dökümünde bu bilgi yer almıyor ve sadece ilgili belediye görünüyor bunun için ne yapmam gerekir?
 • Bahse konu yıllar arasında görev yapmış olduğunuz kurumdan alacağınız resmi yazıyı da (göreve başlangıç ve ayrılış tarihi, görev birimi ve atıksu arıtma tesisi işletmecisi olarak görevlendirildiğinin yazılı olduğu belge) kesin başvuru sırasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Şu an yapılacak olan ön başvuruda böyle bir belge yüklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
 1. Çimento fabrikamız bünyesinde 3 adet arıtma tesisi (2 adet 30m3 endüstriyel biyolojik arıtma ve 1 adet 100 kişi için kentsel arıtma) bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam debilerini hesaplayarak mı başvuru yapmam gerekiyor? Eğer her bir tesis ayrı olarak değerlendiriliyorsa 3 tesis sorumlusu mu görev yapmak zorunda?
 • Mevcut tesisler D sınıfı endüstriyel ve D sınıfı kentsel arıtma sınıfına girmekte olup her bir tesis ayrı ayrı değerlendirilecektir. Söz konusu tebliğin 4. Maddesinde yer alan ”D sınıfı atıksu arıtma tesisi tesis sorumlusu, aynı il sınırları içerisinde olmak kaydı ile en fazla 30 atıksu arıtma tesisinde çalışabilir.” hükmü gereğince bir tesis sorumlusu 3 tesisin de tesis sorumlusu olarak görev yapabilir.
 1. 2015 yılından beri ileri arıtma yapan atıksu arıtma tesisinde tesis sorumlusu (kimya mühendisi) olarak görev yapmaktayım. Söz konusu tebliğde A, B, C ve D sınıfı tesisler için çevre mühendisi olarak çalışma şartı aranmaktadır. Bu durumda tebliğ kapsamında belge alamıyor muyum?
 • Söz konusu tebliğde yer alan, “Geçici Madde 2- (2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcutta bir atıksu arıtma tesisini işletmekte olan ve üniversitelerin lisans programlarından mezun kişilere, 6 ncı maddede yer verilen deneyim koşullarını sağlamaları ve 3 (üç) yıl içerisinde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda çevre mühendisi olma şartı aranmaksızın, çalışmakta oldukları atıksu arıtma tesisleri için tesis sorumlusu belgesi verilir.” ve “(3) Bu madde kapsamında verilen tesis sorumlusu belgeleri, 9 uncu maddede belirtilen şekilde başvuru yapılması halinde sadece aynı sınıfa ait tesis sorumlusu belgesiyle yenilenir.” hükümlerinde belirtilen şartların sağlanması durumunda hâlihazırda çalışan ve çevre mühendisi olmayan kişiler de tesis sorumlusu belgesi alabilirler.