Burdur Valiliği: Salda Gölü imar planı onaylandı

Burdur Valiliği: Salda Gölü imar planı onaylandı

Burdur Valiliği'nin internet sitesi üzerinden yayınladığı basın açıklamasında, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı duyuruldu.

NTV'nin haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölünü imara açacak planı onayladı. Bu plan kapsamında hazırlanarak onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin (ÖÇK) tamamını kapsıyor.

Burdur Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasında imar planının ayrıntılarına yer verildi. Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürüleceği belirtildi.

Plana göre göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmedi. Planla birlikte köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Burdur Valiliği'nin imar planıyla ilgili yaptığı basın açıklamasındaki detaylar şöyle

"Onaylanan Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile;

• Göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmemiştir.

• Göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerilmiştir.

• Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür.

• Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir.

Ayrıca Yeşilova Belediyesi ve Salda Köyünde alt ölçekli plan çalışmaları devam etmektedir."