Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri (Ücretsiz)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu Eğitimleri (Ücretsiz)

23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ kapsamında,

Kentsel ve Sanayi Atıksu Arıtma Tesislerinde görev yapacak tesis sorumlularının atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimi yapılacaktır.

Eğitimler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, söz konusu eğitimler covid-19 salgını nedeniyle online (uzaktan) olarak yapılacaktır. Eğitimler, talep edilen tesis sorumlusu sınıflarına yapılacak başvuru sayısına göre planlanacak ve 2020 yılının son çeyreğinde başlanacaktır.

Bu çerçevede, eğitim planlamasının yapılabilmesi amacıyla, TESİS SORUMLUSU BELGESİ almak isteyenlerin 11-27 Eylül 2020 tarihleri arasında kayit.csb.gov.tr adresi üzerinden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-Tebliğde belirtilen başvuru şartları indir.

2-Başvuru formunda EK-1 alanına mezun olduğunuz lisans diplomasının e-Devlet uygulamasından alınmış PDF formatında ve  ilgili dökümün doğrulama kodu içermesi gerekmektedir.

İletişim:
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
sutoprak@csb.gov.tr

Endüstriyel AAT Tesis Sorumlusu -A- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Endüstriyel AAT Tesis Sorumlusu -B- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Endüstriyel AAT Tesis Sorumlusu -C- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Endüstriyel AAT Tesis Sorumlusu -D- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Evsel/Kentsel AAT Tesis Sorumlusu -A- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Evsel/Kentsel AAT Tesis Sorumlusu -B- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru 

Evsel/Kentsel AAT Tesis Sorumlusu -C- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru

Evsel/Kentsel AAT Tesis Sorumlusu -D- Grubu Eğitim Programı Ön Başvuru