DEMİR DÖKÜM SANAYİ KILAVUZU

DEMİR DÖKÜM SANAYİ KILAVUZU

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SEKTÖREL ATIK KILAVUZU

DEMİR DÖKÜM SANAYİ KILAVUZU

1.GİRİŞ

2.DÖKÜM SEKTÖRÜ

3.DÖKÜM SEKTÖRÜNDE UYGULANAN SÜREÇLER

3.1 KALIP BOŞLUĞUNUN VERİLMESİ

3.2 METALİN ERGİTİLMESİ

3.3 METALİN DÖKÜLMESİ VE KATILAŞMASI

3.4 TEMİZLEME VE KONTROL İŞLEMLERİ

4.DÖKÜM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

4.1 ATIK TÜRLERİ VE KODLARI

4.2 OLUŞUM KAYNAKLARI

5.ATIKLARIN ÖNLENMESİ VE EN AZA İNDİRGENMESİ

6.ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE BERTARAFI

DEMİR DÖKÜM SANAYİ KILAVUZU