Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge revize edilmiştir.

Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge revize edilmiştir.

Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge revize edilmiş olup, söz konusu Genelgenin yeni versiyonu için tıklayınız.