DÖKÜM SEKTÖRÜ

DÖKÜM SEKTÖRÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SEKTÖREL ATIK KILAVUZU

 DÖKÜM SEKTÖRÜ

1.GİRİŞ

2.DÖKÜMHANELER

3.DÖKÜM YÖNTEMLERİ 

3.1 Harcanan Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri

3.1.1 Kum Kalıba Döküm 

3.1.2 Kabuk Kalıba Döküm 

3.1.3 Seramik Kalıba Döküm

3.1.4 Alçı Kalıba Döküm

3.1.5 Hassas Döküm (Investment)

3.2 Kalıcı Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri

3.2.1 Metal Kalıba Döküm

3.2.2 Basınçlı Döküm

3.2.2.1 Sıcak Hazneli Basınçlı Döküm

3.2.2.2 Soğuk Hazneli Basınçlı Döküm

3.2.3 Savurma Döküm

3.2.4 Sürekli Döküm

4.DÖKÜMHANE ATIKLARI

4.1 Dökümhanelerde Atık Oluşumu

4.1.1 Demir Dökümhaneleri Atıkları

4.1.2 Demirdışı Dökümhane Atıkları

4.2 Atık türleri

4.2.1 Ocak Cürufu

4.2.2 Pota-Ergitme Fırını Cürufu

4.2.3 Döküm Öncesi Kumlama Kumları

4.2.4 Dökümhane Eski Kumları

4.2.5 Kum Geri Kazanım Tozu

4.2.6 Kum Geri Kazanımı Çamuru

4.2.7 Kumlama Kumu

4.2.8 Diğer Atıklar

5.TESİS İÇİ DÖKÜM KUMU GERİ KAZANIMI

6.İLAVE BİLGİLER 

DÖKÜM SEKTÖRÜ KILAVUZU