GEKAP BEYANI DUYURU DEĞERLENDİRMESİ

GEKAP BEYANI DUYURU DEĞERLENDİRMESİ

GEKAP BEYANI DUYURU DEĞERLENDİRMESİ

28 temmuz 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyurunun son paragrafında “Ayrıca, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yetkilendirmeler Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilmekte olup bu beyannamelere esas bilgi ve belgelerin hazırlanması / oluşturulması / doğrulanmasına yönelik işlemler ise 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Bakanlığımızca yayımlanmış olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında “Çevre Görevlileri” ile “Piyasaya süren / İthalatçı ve Satış Noktası” vasfına haiz gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğundadır.” ifadesiyle GEKAP Beyannamelerinin Çevre Görevlileri tarafından yapılacağı duyurulmuştur.

Geri Kazanım Katılım Payı için 10 Şubat 2020 tarihinde, sonrasında 29 Haziran 2020 tarihinde usuller yayımlanmıştır. Bu yayımlanan usuller yeterli görülmeyip  23 Temmuz 2020 tarihinde bir kez daha güncelleme yapılmıştır. Tüm bu usullerin arasında 4 Nisan 2020 tarihinde tebliğ yayımlanıp, 29 Haziran 2020 tarihinde tebliğde de değişiklikler yapılmıştır.

24 temmuz 2020 tarihinde TÜRMOB tarafından yapılan 13 nolu canlı e-eğitimde Mali Müşavir ve Muhasebecilerin tepkileri; “Biz Çevre Görevlisi/Çevre Mühendisi değiliz beyan görevi Çevre Görevlilerinindir!” olup, 28 temmuz 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayımlanan duyuruya ise Çevre Mühendislerinin tepkisi ise ; “Muhasebeci ya da Mali Müşavir değiliz, Çevre Mühendisiyiz!” şeklinde olmuştur.

İlgili yönetmelik yalnızca Çevre Mühendislerini yada Mali Müşavir ve Muhasebecilerin değil, kapsamda yer alan tüm kişileri bağlamasına rağmen akıllarda soru işareti bırakan çok fazla noktaya sahiptir. Çevre Mühendislerinin ve Mali Müşavirlerin ve/veya Muhasebecilerin ortak çalışması sonucu beyan yapılması gerekmektedir. Çünkü her iki meslek dalının da birbirlerinin bilgilerine ihtiyaç doğmaktadır ve kullandıkları sistem farklıdır.

Çevre Mühendislerinin kullandığı EÇBS gibi sistem üzerinde GEKAP uygulaması oluşturularak(Ambalaj Beyanname Sistemi gibi)  firmalara kullanıcı kodu ve şifre verilerek bir panel yapılmalıdır. Bu sistemin kullanımında ise öncelikle yükümlü firmalar tarafından görevlendirilen ön muhasebeci gibi veya depo sorumlusu gibi personelin Gekap kapsamında alınan/üretilen satılan/tedarik edilen gibi işletmelerin stok takibini yapan programlar yardımıyla entegre edilerek girişi sağlanmalıdır. Çevre Mühendisleri bu giriş ve çıkışları yapılan ürünleri sistemden görüp kütle denge sistemi gibi alış, satış, depozito, sıfır atıkla ilgili hesaplamaların yapılıp en son o ay için çıkan veriyi Mali Müşavir/Muhasebeciye gönderebilmeli ve onların da onayından geçirilmelidir. Veriler Mali Müşavir/Muhasebeci tarafından onaylandıktan sonra Çevre Mühendisleri veya Mali Müşavir/Muhasebeci tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına beyanı gerçekleştirilebilir.

Konu ile alakalı kimse sorumluluk almak istememektedir fakat bu işin yürütülmesi için böyle bir uygulamanın kullanılabilir ve herkesin kendi işini yapabilmesi için uygun olabileceği kanaatindeyiz. Yetkililerimiz konu ile alakalı ilettiğimiz bu fikrimizi uygun görürlerse katkı sağlamış olabileceğimizden dolayı memnuniyet duyarız.