GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi, ilgili yönetmeliğe göre 2020 yılının ilk 6 ayı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'ne göre gerçekleştirilecektir.

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan beyannamelerin verimesine yönelik işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)" uyarınca gerçekleştirilecektir. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verme yükümlülüğü, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını, Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini (ürünün ilk defa piyasada yer almasını sağlama) yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerde olup plastik poşet satışı yapmayan veya 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını/ithalatını gerçekleştirmeyenler - yani "piyasaya süren" tanımına uymayanlar tarafından beyanname verilmeyecektir.

 

Diğer taraftan, plastik poşet satışı yapan veya 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren yani piyasaya süren/ithalatçı tanımına uyanlar tarafından ;

- Sadece ilgili beyan döneminde söz konusu ürünlerin piyasaya arzı gerçekleştirilmemiş ise "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır"seçeneği işaretlenerek beyanname verilmesi,

- Söz konusu ürünlerin artık hiçbir şekilde piyasaya arzı işlemini gerçekleştirmeyecekler tarafından ise "piyasaya arz işlemlerinin sonlandırıldığı" tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmek sureti ile beyanname verilmemesi, yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca GEKAP Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yetkilendirmeler Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilmekte olup bu beyannamelere esas bilgi ve belgelerin hazırlanması/oluşturulması/doğrulanmasına yönelik işlemler ise 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Bakanlıkça yayımlanmış olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında "Çevre Görevlileri" ile "Piyasaya süren/ithalatçı ve Satış Noktası" vasfına haiz gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

 

 

Kaynak