Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 30/09/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 30/09/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atıkların, geri kazanıma tabi tutulmadan depolama alanlarında depolanması, hem maddesel, hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Ülkemizde toplanan 32,2 milyon ton atığın %55,5’i biyobozunur atıklar olup bu atıkların sıfır atık yaklaşımı kapsamında işlenerek geri kazanılması, ülkemizin hammadde ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek vermektedir.

Bu atıklardan üretilen kompostla toprak yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra, erozyonla mücadele ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması sağlanarak yerel ve kırsal düzeyde yaşanan çevresel sorunların çözümüne de katkı sağlanmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılması, biyobozunur atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanması, geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılması amacıyla uygulanan Kompost Tebliği’nde, biyobozunur atıkların işlendiği kompost tesislerine ilişkin kriterlerde düzenleme yapılmış ve Kompost Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 30/09/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kompost Tebliği’nde yapılan değişikle, farklı kompost sistemlerine ilişkin hususlar, tesislere kabul edilebilecek atık kodları ve tesislerin teknik kriterleri düzenlenerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulamanın kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Kompost Tebliğine ulaşmak için tıklayınız .

Kompost Tebliği Eki'ne ulaşmak için tıklayınız.