Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi, Motor Yağı Değişim Belgesi

Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi, Motor Yağı Değişim Belgesi

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU!

Motor yağı değişimi yapan oto servisleri, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren ve diğer işletmeler 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alması için zorunluluk getirildi.

Uygulamanın amacı atık yağların geçici olarak depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesi gibi uygulamalar ile çevre ve insan sağlığının korunarak doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasıdır.

İşletmelerde oluşan atık yağların mutlaka oluştuğu noktada ayrı şekilde biriktirilmesi ve Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun depolanması gerekmektedir.

Atık yağlar oluştuğu noktada türüne göre ayrı biriktirilmesi gerekmekte olup, toprağa, denize, göle, akarsu vb. alıcı ortamlara verilmesi, akyakıtlarla karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması veya yakılması yasaktır.

Motor Yağı Değişim Belgesi 

Motorlu araç sahipleri bu yönetmelikle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin belgesi olmayan motor yağı değişim noktalarında (araç-bakım servisleri, tamirhaneler, akaryakıt istasyonları vb.) yağ değişimi yaptıramayacak. Bu sebeple işletmelerin bir an önce başvuru yaparak 5 yıl geçerliliği bulunan Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgelerini almaları gerekiyor.

İlgili yönetmelikle birlikte işletmelerin Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi temin etmesi için 01.01.2021 tarihine kadar süre tanınmaktadır.

Peki bahsi geçen işletmeler yönetmelik kapsamında motor yağı değişimi yapan işletmeler hangi şartlara uymalıdır?

  • Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun Geçici Depolama Alanı kurulması,
  • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alınması,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemi ve uygulamalarına kayıt olunması,
  • Gerçekleştirdiği motor yağı değişimleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik bakanlığı çevirim içi uygulamaları aracılığı ile bildirilmesi ve onaylanması gerekmektedir.

İşletmenizde her yıl Ocak-Mart ayları içerisinde Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı yapıyor olmanız, diğer bir yandan atık motor yağlarınızı yetkilendirilmiş kuruluşlara MoTaT sisteminden talep açarak teslim etmeniz de ayrıca önemlilik arz etmektedir.

İmaj Çevre ailesi olarak sizlere Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak isteyen işletmelere danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Konu ile ilgili bizleri arayabilirsiniz.