OTO TAMİRHANELERİ KILAVUZU

OTO TAMİRHANELERİ KILAVUZU

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SEKTÖREL ATIK KILAVUZU

OTO TAMİRHANELERİ KILAVUZU

1.GİRİŞ

2.TÜRKİYE’DE OTOMOBİL TAMİRHANELERİ

3.OTOMOBİL TAMİRHANELERİNDE YAPILAN İŞLER

4.OTO TAMİRHANELERİNDEKİ ATIKLAR

5.ATIKLARIN TANIMI VE ÖNLENMESİ

5.1 Atık Yağ

5.2 Kum Odacıkları ve Yağ Separatörlerindeki Kalıntılar 

5.3 Solventler, Halojensiz

5.4 İçinde Kalıntıları Olan, Yağ veya Tehlikeli Madde İle Kontamine Olmuş Ambalajlar

5.5 Katı Gres Yağı ve Yağ İle Kontamine Olmuş Maddeler

5.6 Yağ Filtreleri

5.7 Fren Sıvıları

5.8 Antifriz Sıvıları

5.9 Kum Odacıkları/Yağ Separatörlerindeki Kalıntılara İlişkin Temiz Üretim Tedbirleri

6.İLAVE BİLGİLER

OTO TAMİRHANELERİ KILAVUZU