PETROKİMYA

PETROKİMYA

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SEKTÖREL ATIK KILAVUZU

PETROKİMYA KILAVUZU

1.GİRİŞ

2.PETROKİMYA SEKTÖRÜ

3.PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN SÜREÇLER

3.1 BİRİNCİL PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ

3.1.1 Parçalama (Kraking) Prosesi - Olefin Üretimi

3.1.2 Dönüştürme Prosesi – Aromatik Üretimi

3.2 İKİNCİL PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ

3.2.1 Etilenglikol (EG) ve Etilenoksit (EO) üretimi

3.2.2 Akrilonitril (ACN) üretimi

3.2.3 Vinil Klorür Momomeri (VCM) Üretimi

3.2.4 Saf Tereftalik Asit (PTA) üretimi

3.2.5 Ftalik anhidrit (PA) üretimi

3.3 ÜÇÜNCÜL PETROKİMYA ENDÜSTRİSİ

3.3.1 Polietilen (PE) üretimi

3.3.2 Polipropilen (PP) üretimi

3.3.3 Polivinil Klorür (PVC) üretimi

4.0 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

4.1 ATIK TÜRLERİ VE KODLARI

4.2 ATIK OLUŞUM KAYNAKLARI

5.0 ATIKLARIN ÖNLENMESİ VE EN AZA İNDİRİLMESİ

6.0 ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE BERTARAFI 

PETROKİMYA KILAVUZU