TEİAŞ ATIK TRAFO YAĞI SATACAK

TEİAŞ ATIK TRAFO YAĞI SATACAK

Enerji Günlüğü - TEİAŞ, toplam 18.000 kilo atık trafo yağı satacak. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 9. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Karaman Organiza Sanayi Bölgesi Trafo Merkezi (TM) ve Aksaray TM’de bulunan 18.000 kilo, 1. Kategori atık trafo yağını satmak için ihale yapacak. 

İhale 26 Kasım 2019 günü, saat 10.30’da TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Oda no: 106, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresinde yapılacak. İhale konusu yağın 15 gün içinde teslim alınması gerekecek. 

İhale şartnamesi, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Satınalma ve Ticaret Şefliği, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresinde ücretsiz görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 30 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Muhaberat Servisi, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresine elden teslim edilmesi veya aynı adrese posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. 

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verecekler. 

KAYNAK: https://www.enerjigunlugu.net/teias-atik-trafo-yagi-satacak-34729h.htm