Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasına ilişkin kullanıcı bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Faaliyetleri sonucunda günlük 1 kg’ın üzerinde tıbbi atık oluşturan atık üreticisi tesislerin,  oluşan tıbbi atıklarını atık işleme tesislerine gönderimi sırasında Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) kullanımı zorunludur.

Tıbbi atıkların MoTAT ile taşınmasındaki etkinliğin arttırılmasında küçük ölçekli sağlık kuruluşlarına rehberlik etmek üzere bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

Dokümanda tıbbi atık üreticileri için

  • EÇBS Kayıt İşlemleri
  • EÇBS Üzerinden ATYÖN’e Giriş
  • ATYÖN Üzerinden Tıbbi Atık Gönderim İşlemlerinin

nasıl yapılacağını hakkında bilgi yer almaktadır.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.